Projekty badawcze

1. Stworzenie transgranicznej platformy BIZNESTRANS promującej i wspierającej współpracę między biznesem a instytucjami naukowymi w kierunku ich lepszych powiązań.

Projekt transgraniczny dofinansowany ze środków UE. Projekt jest obecnie realizowany jako projekt badawczy w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przy współpracy z Uniwersytetem im. A.S. Puszkina w Brześciu.

Zapraszam na stronę projektu: www.biznestrans.pl 

2. Rewitalizacja drogi wodnej E-40. 

Projekt jest realizowany w ramach Laboratorium Środowiskowego Centrum Badawczego Eko-Agro-Tech Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.