O mnie

Jestem absolwentką kierunku Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. W 2011 r. obroniłam pracę doktorską pt. „Wpływ procesów rewitalizacji na rozwój poprzemysłowego obszaru Zabłocia w Krakowie” na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie oraz w Urzędzie Miasta Krakowa gdzie pełniłam obowiązki kierownika Referatu ds. Rewitalizacji. Byłam odpowiedzialna za koordynację prac związanych z opracowaniem programów rewitalizacji zdegradowanych obszarów Krakowa. Z mojej inicjatywy została również utworzony portal internetowy www.rewitalizacja.krakow.pl informujący o działaniach związanych z rewitalizacją w Krakowie.

Dzięki działaniom na rzecz rewitalizacji Krakowa udało się ożywić zdegradowane obszary Krakowa, zainteresować nimi inwestorów oraz pozyskać środki z funduszy Unii Europejskiej na projekty w sferze przestrzeni publicznej.

W 2009 roku po przeprowadzce do rodzinnego miasta Biała Podlaska podjęłam zatrudnienie jako nauczyciel akademicki w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II. Byłam odpowiedzialna za powstanie i kierowanie kierunkiem Gospodarka Przestrzenna.  Od początku swojej pracy na uczelni staram się być osobą aktywną i w pełni zaangażowaną w jej rozwój.

Uczestniczę w licznych konferencjach, seminariach czy spotkaniach panelowych nie tylko w kraju ale również za granicą, podejmując temat struktury przestrzennej miast XXI w. i lepszej jakości życia w miastach. Moja działalność naukowa i związane z tym badania dotyczą rewitalizacji miast i ich rozwoju oraz rozwoju przedsiębiorczości.