Moje osiągnięcia

Praca w Urzędzie Miasta Krakowa

Na podstawie opracowanych programów rewitalizacji, które miałam przyjemność koordynować ze strony Urzędu Miasta Krakowa pozyskano środki z funduszy Unii Europejskiej na następujące projekty:

1. Kładka pieszo-rowerowa przez Wisłę im. Ojca Bernatka – dofinansowanie z UE – 15 mln zł

Kładka

Źródło: archiwum własne Katarzyna Świerczewska-Pietras

2. Modernizacja Teatru Ludowego w Krakowie – dofinansowanie z UE – ok. 1 mln zł

Teatr ludowy

Źródło: archiwum własne Katarzyna Świerczewska-Pietras

 3. Modernizacja i wyposażenie Teatru Łaźnia Nowa – dofinansowanie z UE –  ok. 4,5 mln zł

Łaźnia

Źródło: archiwum własne Katarzyna Świerczewska-Pietras

Obszarami rewitalizacji zainteresowali się także prywatni inwestorzy, dzięki nim na zdegradowanych obszarach m.in. Zabłocia w Krakowie powstały nowe inwestycje handlowe, usługowe, biurowe, mieszkaniowe, w tym pierwsze w Krakowie lofty,  jak również Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Praca w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Od początku swojej pracy w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej staram się wpływać na rozwój Uczelni. Odpowiadałam za przygotowanie wniosków o uruchomienie dwóch nowych kierunków studiów: Gospodarki przestrzennej oraz Inżynierii geologicznej. W drugim roku funkcjonowania kierunek Gospodarka przestrzenna może pochwalić się grupą ponad 60 studentów.
W roku 2013/2014 byłam przewodniczącą Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych.
Współorganizowałam konferencje naukowe poświęcone m.in. Marketingowi terytorialnemu w styczniu 2010 r., Rozwojowi przedsiębiorczości na obszarach transgranicznych w czerwcu 2014 r. Byłam również sekretarzem 83 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, który odbył się w maju 2014 r.

Przygotowany przeze mnie projekt dotyczący Stworzenia transgranicznej platformy BIZNESTRANS promującej i wspierającej współpracę między biznesem a instytucjami naukowymi w kierunku ich lepszych powiązań otrzymał ok. 1 mln zł dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej i jest obecnie realizowany jako projekt badawczy w PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Jestem również członkiem międzynarodowej Grupy roboczej Wodny szlak transportowy w kontekście planowania przestrzennego regionów przygranicznych, która wykonuje zadania w ramach realizacji projektu transgranicznego dotyczącego „Odtworzenia szlaku wodnego E-40 na odcinku Dniepr-Wisła: od strategii do planowania”.

Jestem także członkiem projektu badawczego pt. „Rewitalizacja drogi wodnej E-40” w ramach Laboratorium Środowiskowego Centrum Badawczego Eko-Agro-Tech Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.