Działalność dydaktyczna

Od 2009 r. pracuję jako wykładowca akademicki w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Prowadzę zajęcia z przedmiotów związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, geografią ekonomiczną, polityką regionalną, gospodarką regionalną, inwestycjami i szacowaniem nieruchomości, architekturą i urbanistyką na kierunkach inżynierskich: Gospodarka przestrzenna, licencjackich: Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość, Ekonomia.  Jestem promotorem prac licencjackich związanych m.in. z zarządzaniem rewitalizacją, marketingiem terytorialnym, marką miast.

Dydaktyka