Dolina Krzny wreszcie z konkretnymi planami.

Koncepca zagospodarowania terenów jest przygotowywana przy współpracy ze studentami bialskiej PSW, którzy stworzyli teoretyczny zarys projektu pod kierunkiem dr Katarzyny Świerszczewskiej-Pietras. Studentki III roku gospodarki przestrzennej w swojej wizji charakteryzują wygląd Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na terenach dawnych stawów hodowlanych.

Więcej na: bialapodlaska.pl