Z kobietą rozmowa o pięknie miasta – wywiad

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej w 2013 roku wśród mieszkańców miasta Biała Podlaska, 84% bialczan jest zadowolonych, że mieszka właśnie tutaj. Jednak 16% chętnie wyprowadziłaby się w inne miejsce. Dlaczego? Jak w każdym tego typu zagadnieniu uwarunkowań ZA czy PRZECIW jest bardzo dużo. Można jadnak stwierdzić, że jednym z głównych czynników satysfakcji bądź jej braku jest ogólny, widoczny na co dzień, otaczający nas ład, harmonia i piękno miasta. Właśnie o potrzebie piękna w przestrzeni publicznej miasta – rozmowa z dr Katarzyną Świerczewską-Pietras*

Radio Biper: Czy piękno w przestrzeni jest potrzebne? 
Katarzyna Świerczewsk-Pietras: Tak, jak najbardziej, od zawsze ludziom lepiej żyło się w zadbanym, pięknym krajobrazie. Od zawsze też krajobraz wpływał na gospodarkę, turystykę. Ludzie chcą spędzać czas w miejscach ładnych a nie brzydkich i do tego hałaśliwych. To trochę tak, jak z naszym Parkiem Radziwiłła, teraz jest atrakcją miasta, miejscem do którego chcą przychodzić rodziny z małymi dziećmi, osoby starsze, studenci.

RB: Czyli warto aby przestrzeń była dobrze zagospodarowana i wykorzystywała swój potencjał?
a2KSP: Tak, bo to przynosi wymierne korzyści. Tutaj można podać przykład Krakowa, który dzięki zabytkom wykorzystuje swój potencjał. W 2014 roku Kraków odwiedziło ponad 10 mln turystów, co niewątpliwie przekłada się na rozwój gospodarczy. Ale Kraków w tym przypadku ma szczęście, ponieważ ten potencjał już istnieje. Trudniejsza sytuacja jest w przypadku miast, które takim potencjałem nie dysponują i muszą stworzyć coś nowego. Tutaj mogę podać przykład Druskiennik, które dzięki otwarciu Aquaparku czy sztucznie naśnieżanego stoku, czynnego cały rok stały się jednym z najbardziej rozpoznawanych miast litewskich i jednocześnie jednym z najchętniej odwiedzanych przez turystów. Zawsze najważniejszy jest pomysł i w tym przypadku mam nadzieję, że nasze miasto Białą Podlaską czeka jeszcze kilka ciekawych pomysłów.

RB: Co Pani myśli o tym, co się ostatnio buduje w Polsce? Czy zgadza się Pani z opinią, że w Polsce narasta chaos urbanistyczny, który powoli przybiera znamiona katastrofy?
KSP: Dużo się mówi o kryzysie w branży budowlano‑deweloperskiej. Większość projektów w przestrzeni publicznej powstaje za pomocą przetargów, w których liczy się najniższa cena a nie konkursów architektonicznych, w których najważniejszy jest pomysł, kreatywność i jednocześnie nowatorskość. Nie da się niestety wybudować ciekawych obiektów w przestrzeni patrząc jedynie na koszty ich realizacji. Dodatkowym problemem jest niewystarczająca ilość planów zagospodarowania przestrzennego a to z kolei wpływa na postępujący chaos przestrzenny. Deweloperzy często wykorzystują każdy możliwy skrawek działki pod zabudowę, często rezygnują z terenów zielonych, czy placów zabaw dla dzieci. Nikt nie panuje nad tym jakie stawiamy ogrodzenie, na jaki kolor malujemy dom, czy wymieniane przez nas okna w blokach mają jednakowe podziały itd.

RB: Z czego to wynika?
KSP: Zapomnieliśmy o tym, że przestrzeń, krajobraz jest dobrem wspólnym a jego obrona powinna być naszym obowiązkiem.

RB: Czyli nic się w Polsce ciekawego nie dzieje w przestrzeni?
a3KSP: Ależ dzieje. W Polsce można wyróżnić bardzo ciekawe obiekty w przestrzeni publicznej, jak chociażby Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Stary Browar w Poznaniu, Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie, Elektrociepłownię EC1 w Łodzi, Przystań w Bydgoszczy, Centrum Geoedukacji w Kielcach, Muzeum Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie. Mogłabym wymieniać jeszcze wiele ciekawych projektów. Mamy w Polsce bardzo dobrych architektów. Wymienię chociażby Roberta Koniecznego, którego projekty zdobywają wiele nagród i wyróżnień. W 2008 roku Międzynarodowe jury Museum of Architecture and Design w Chicago zaliczyło projekty Roberta Koniecznego Dom Aatrialny i Dom Ukryty do najlepszych budynków świata. W 2009 roku kolejny jego projekt Dom Bezpieczny znalazł się w finale World Architecture Festival Awards w Barcelonie, wśród najlepszych realizacji świata.

RB: A w Białej Podlaskiej jakie można wyróżnić ciekawe obiekty, przestrzenie publiczne? 
KSP: Na wyróżnienie niewątpliwie zasługuje wspomniana już przeze mnie rewitalizacja parku Radziwiłła. Cieszy mnie to, że udało się zrealizować ten projekt, bo mieszkańcy zyskali nową przestrzeń w tkance urbanistycznej miasta, w której chcą spędzać czas. Na uwagę zasługują też budynki akademickie PSW, w tym budynki dydaktyczne oraz otwarte w zeszłym roku Laboratorium Eco-Agro-Tech. Widać, że nie są to przypadkowe projekty, tylko zaplanowane z pomysłem.

RB: A co z wielkoformatowymi reklamami?
KSP: Reklamy w przestrzeni to chyba największy problem naszych miast, bezlitośnie zakłócający krajobraz. Reklama nie musi być nachalna i przede wszystkim nie musi zasłaniać często ciekawych budynków. Ochronę krajobrazu przed m.in. reklamami ma zmienić podpisana przez Sejm tzw. Ustawa krajobrazowa, która wprowadza rozwiązania umożliwiające samorządom przeciwdziałanie degradacji krajobrazu.

RB: Czy w takim razie specjaliści od zagospodarowani przestrzennego są potrzebni?
KSP: Jak najbardziej. Sądzę, że nasi studenci Gospodarki przestrzennej, którzy opuszczą mury Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej zostaną specjalistami, którzy znajdą zatrudnienie w jednostkach samorządu terytorialnego, pracowniach planistycznych oraz będą mogli zakładać własną działalność gospodarczą, szczególnie w ramach specjalności Inwestycje i szacowanie nieruchomości. W trakcie toku studiów kładziemy nacisk na kształcenie praktyczne, tak aby łatwiej studenci mogli wejść na rynek pracy. Dodatkowo biorą oni udział w licznych projektach/grantach, w ramach których uczestniczą w dodatkowych zajęciach związanych z planowaniem przestrzennym czy wyjazdach do firm rekrutacyjnych, uczestniczą w szkoleniach z autoprezentacji, letniej szkole przedsiębiorczości oraz zagranicznych wyjazdach. W tym roku do Hiszpanii i Portugalii.

Radio Biper: Nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić do studiowania Gospodarki przestrzennej na PSW. Dziękujemy za rozmowę.

a1*dr Katarzyna Świerczewska-Pietras – wieloletni pracownik Urzędu Miasta Krakowa odpowiedzialna za przygotowanie Lokalnych Programów Rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta. Autorka licznych artykułów poświęconych problematyce rewitalizacji i zagospodarowania przestrzennego. Obecnie kierownik Zakładu Gospodarki przestrzennej Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
materiał: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
tekst, zdjęcia i opracowanie: Mariusz Maksymiuk
zdjęcia: katarzynaswierczewskapietras.pl / arch.radiobiper.info

Biznes zagościł w PSW – projekt Biznestrans!

Dnia 18.05.2015 r. w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedsiębiorcami w ramach projektu Biznestrans – „Transgraniczna platforma promująca współpracę między biznesem a instytucjami naukowymi w kierunku ich lepszych powiązań” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Podczas spotkania przedsiębiorcy mogli dowiedzieć się o możliwościach dofinansowania działalności gospodarczej w nowym okresie programowania 2014-2020 oraz poznać doświadczenia okresu programowania 2007-2013.
W spotkaniu wzięło udział ok. 60 uczestników. Byli to zarówno polscy przedsiębiorcy, jak i przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego w tym m.in. Starostwa Powiatowego we Włodawie oraz Urzędu Miasta Biała Podlaska. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele przedsiębiorstw białoruskich, którzy reprezentowali m.in. branżę kosmetyczną, jubilerską, odzieżową, agd – rtv, informatyczną, edukacyjno – szkoleniową.
Zamierzeniem organizatorów spotkania była próba zbliżenia przedsiębiorców polskich i białoruskich w celu nawiązania przez nich relacji biznesowych. Cieszy na pewno fakt, iż spora część przedsiębiorców wyraziła chęć współpracy i gotowość do dalszych kontaktów, tych indywidualnych w relacji B2B (business to business), jak też z wykorzystaniem elektronicznej platformy Biznestrans i Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.
Dziękujemy za współpracę podczas organizacji spotkania Bialskopodlaskiej Izbie Gospodarczej, Związkowi przedsiębiorców województwa Brzeskiego, Partnerowi projektu Biznestrans Uniwersytetowi im. A.S. Puszkina w Brześciu oraz patronowi medialnemu Radiu Biper.
Tekst:
dr Katarzyna Świerczewska-Pietras
mgr Mariusz Pyra

Zapraszam do obejrzenia Fotorelacji