Zapraszam na konferencję Biznestrans!

Baner Konferencja Biznestrans-kopia 2

Szanowni Państwo,
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej organizuje w dniach 18-19.06.2015 r. bezpłatną międzynarodową konferencję naukową pt. „Wyzwania polityki regionalnej w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów transgranicznych”. Realizacja konferencji wynika z wdrażania projektu pt. „Biznetsrans – Transgraniczna platforma promująca współpracę między biznesem a instytucjami naukowymi w kierunku ich lepszych powiązań”, dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach okresu programowania 2007-2013, który Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana II wdraża w partnerstwie z Uniwersytetem im. A.S. Puszkina w Brześciu.
Celem Międzynarodowej Konferencji Naukowej jest prezentacja najnowszych wyników badań dotyczących polityki regionalnej w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego. Szczególny nacisk konferencji zostanie położony na upowszechnienie wyników badań i analiz prowadzonych w różnych ośrodkach akademickich oraz porównanie ich z doświadczeniami praktycznymi podmiotów uczestniczących w działaniach związanych z rozwojem obszarów transgranicznych, w tym m.in.w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. Konferencja będzie okazją do podjęcia dyskusji i wymiany doświadczeń́ w dziedzinie wykorzystania instrumentów rozwoju polityki regionalnej nie tylko po stronie polskiej ale również partnerów uczestniczących w licznych projektach transgranicznych.Do udziału w Konferencji zapraszamy przedstawicieli środowisk naukowych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz ekspertów lokalnych, regionalnych i rządowych zajmujących się problematyką polityki regionalnej.
Konferencja została podzielona na następujące panele tematyczne:
• potencjał inwestycyjny obszarów transgranicznych
• rozwój przedsiębiorczości na obszarach transgranicznych
• rola klastrów w obszarach transgranicznych
• ekonomiczne skutki wejścia Polski do UE a rozwój obszarów transgranicznych
• transgraniczna współpraca międzysamorządowa w kontekście zrównoważonego rozwoju przestrzennego
• kształtowanie struktur przestrzennych na obszarów transgranicznych w aspekcie procesów gospodarczych
• polityka regionalna jako instrument rozwoju społeczno-gospodarczego
• wyzwania i cele polityki transgranicznej
• europejska współpraca terytorialna
• środowiskowe uwarunkowania rozwoju obszarów transgranicznych
• współpraca uczelni wyższych w zakresie rozwoju obszarów transgranicznych

W ramach konferencji wydana zostanie bezpłatnie monografia, w trzech wersjach językowych polskiej, angielskiej i rosyjskiejzawierająca przyjęte i pozytywnie zrecenzowane artykuły uczestników Konferencji. Wszelkie informacje organizacyjne dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.biznestrans.pl. W załączeniu przesyłam komplet dokumentów konferencyjnych i serdecznie zapraszam Państwa do uczestnictwa.

 Z wyrazami szacunku,

dr Katarzyna Świerczewska-Pietras
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Kontakt:
dr Katarzyna Świerczewska – Pietras
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
tel. 606-25-31-15
mail: kontakt@biznestrans.pl

Dokumenty do pobrania

Zapraszam dzieci na wykład „Architektura Miast Świata”

Zapraszam dzieci w wieku 6 – 10 lat  na wykład pt: „Architektura Miast Świat” organizowany przez Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, który będę miała przyjemność poprowadzić.

Data: 11.04.2015 r., godz. 10.00 aula 133 R PSW.

Zabiorę dzieci w świat bajkowej architektury, ciekawych budynków i najnowocześniejszych konstrukcji.

zaproszenie-na-wykład

Źródło: pswbp.pl

Zakład Gospodarki przestrzennej współorganizatorem konkursu

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej gospodarzem  VI edycji Geograficznego Konkursu Wiedzy o Regionie

Dnia 26.03.2015 roku w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiejjuż po raz szósty odbył się finał Geograficznego Konkursu Wiedzy o Regionie. Organizatorem i zarazem inicjatorem konkursu był Zakład Gospodarki Przestrzennej i Zakład Turystyki i Rekreacji. Ogromnym zaszczytem zarówno dla samych organizatorów jak i przybyłych przedstawicieli szkół było objęcie wydarzenia honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Ideą konkursu przyjętą przez organizatorów jak również opiekunów dydaktycznych przybyłych wraz z uczniami jest organizowanie w murach Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej corocznych spotkań mających na celu rywalizację, zdobywanie i dzielenie się wiedzą pomiędzy zgłaszanymi do konkursu szkołami z naszego regionu.

Szósta edycja konkursu cieszyła się dużą popularnością. W zmaganiach uczestniczyło 11 szkół z liczbą ok. 300 uczestników w pierwszym etapie, a w etapie finałowym 40 uczestników.

Uroczystego otwarcia konkursu z ramienia PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej dokonał prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych. Po zmaganiach konkursowych uczestnicy wysłuchali wykładu dr Katarzyny Świerczewskiej-Pietras kierownika Zakładu Gospodarki przestrzennej PSW. im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej pt. „O potrzebie piękna w przestrzeni publicznej miasta”.

Uroczystego zakończenia konkursu i wręczenia nagród dokonała dr inż. Agnieszka Smarzewska Prorektor PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Pani Prorektor gratulowała wspaniałych wyników i w imieniu organizatorów zaprosiła uczniów i opiekunów do spotkania się podczas kolejnej edycji konkursu w 2016 roku.

Laureatami VI-go Geograficznego Konkursu Wiedzy o Regionie zostali:

I miejsce – Bartłomiej Czapski

II miejsce – Grzegorz Mackiewicz

III miejsce – Elżbieta Muszelik

Laureatami VI-go Geograficznego Konkursu Wiedzy o Regionie w rywalizacji zespołowej zostały szkoły:

I miejsce – I Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego, Biała Podlaska

II miejsce – I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki, Włodawa

III miejsce – II Liceum Ogólnokształcącego im. E. Plater, Biała Podlaska

IMG_7873 IMG_7880 IMG_7882 IMG_7911IMG_7909IMG_7899 IMG_7947Źródło: pswbp.pl