PSW organizuje bezpłatny kurs dla maturzystów z matematyki!!!

Wzorem roku ubiegłego Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej zaprasza uczniów klas maturalnych na bezpłatny kurs matematyki przygotowujący do matury 2015.

W Państwowej Szkole Wyższej odbędą się zajęcia przygotowujące tegorocznych maturzystów do egzaminu z matematyki. Podczas 20 godzinnego kursu (5 spotkań po 4 godziny lekcyjne) omówione zostaną zadania z lat 2010-14. Zajęcia odbywać się będą od 14 marca do 18 kwietnia w soboty, w grupach 10-15 osobowych. W przypadku większej ilości chętnych zajęcia prowadzone będą również w ciągu tygodnia, w godzinach popołudniowych.

Zgłoszenia z aktualnym numerem telefonu należy wysyłać na adres mailowy do sekretariatu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych:

i.zelisko@pswbp.pl od 1 lutego do 10 marca.

Promocja projektu Biznestrans na II TARGACH BUDOWLANYCH

15 STYCZNIA 2015 r. w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej odbyły się II
TARGI BUDOWLANE organizowane w ramach projektu „Inżynier budownictwa – zawód z przyszłością”, realizowanego przez Zakład Budownictwa. Targi były okazją do zaprezentowania przez przedsiębiorstwa z branży budowlanej swojej oferty. Firmy miały także okazję wymienić się doświadczeniami a także wziąć udział w panelach dyskusyjnych. Przedsiębiorcy z branży m.in. budowanej mogą zamieszczać swoje oferty inwestycyjne na stronie biznestrans.pl. W PSW mieści się także Centrum Obsługi Przedsiębiorcy przy ul. Sidorskiej 95/97, p. 343 R., w którym przedsiębiorcy mogą uzyskać informację odnośnie możliwości współpracy z przedsiębiorcami po stronie białoruskiej. 
 10945633_790124711079948_3104717016139675176_n

Środki z UE na wiedzę, edukację i rozwój!

Ponad 4,4 mld euro na zatrudnienie i włączenie społeczne w Polsce – tyle przeznaczy Komisja Europejska w ramach programu operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój”. – Będzie on wspierał działania, które są niezbędne dla osiągnięcia najważniejszych celów strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego i trwałego wzrostu – podkreśla komisarz Marianne Thyssen. Beneficjentami będą m.in. centralne organy administracji rządowej, organy samorządowe, sądy i partnerzy społeczni.

Wiedza, Edukacja, Rozwój

Komisja Europejska przyjęła program operacyjny „Wiedza, Edukacja, Rozwój”, określający, na co wydane zostaną środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) w Polsce.

Program ma przyczynić się do rozwiązania najważniejszych trudności, z jakimi boryka się Polska w dziedzinach takich jak zatrudnienie, włączenie społeczne, opieka zdrowotna, edukacja i administracja publiczna. Jego łączna wartość to 4,689 mld euro, z czego 4,436 mld pochodzi z budżetu unijnego, w tym 252 mln euro z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Marianne Thyssen, unijna komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, powiedziała: – Gratuluję Polsce, bo udało się jej uwzględnić najważniejsze wyzwania strukturalne w dziedzinach takich jak zatrudnienie, włączenie społeczne, zdrowie, edukacja i administracja publiczna. Program operacyjny będzie wspierał działania, które są niezbędne dla osiągnięcia najważniejszych celów strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, w tym tworzenia wartościowych miejsc pracy. Dzięki funduszom możliwe będą zwłaszcza inwestycje w integrację młodych ludzi na rynku pracy, szkolnictwo zawodowe i szkolenia oraz udział kobiet w rynku pracy.

Program operacyjny będzie wspierał działania zgodnie z priorytetami strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. W jego ramach będą także bezpośrednio wspierane działania będące odpowiedzią na wyzwania określone w Zaleceniach gospodarczych KE dla poszczególnych krajów.

Inwestycje w ramach programu będą dotyczyły przede wszystkim:

  • wspierania trwałych i wartościowych miejsc pracy oraz mobilności pracowników;
  • wspierania włączenia społecznego oraz walki z ubóstwem;
  • edukacji, rozwoju umiejętności oraz inicjatyw dotyczących uczenia się przez całe; a także
  • poprawy potencjału instytucjonalnego oraz wydajności administracji publicznej.

Głównymi beneficjentami planowanych działań będą centralne organy administracji rządowej, organy samorządowe i gminy, sądy i instytucje wymiaru sprawiedliwości, partnerzy społeczni oraz odpowiednie organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Kontekst

23 maja Komisja Europejska zawarła „umowę partnerstwa” z Polską. Uzgodniono w niej strategię, która pozwoli w najbardziej optymalny sposób wykorzystać środki z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych przeznaczone dla regionów i miast Polski na lata 2014-2020 (IP/14/596). Przyjęty właśnie program operacyjny określa, jakie konkretne priorytety inwestycyjne i konkretne działania mogą być częścią realizacji umowy partnerstwa. Umożliwi on wybór, realizację, monitorowanie i ocenę poszczególnych projektów pod kątem zgodności z priorytetami i celami ustalonymi z Komisją.

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) odgrywa zasadniczą rolę we wspieraniu inwestycji w kapitał ludzki w poszczególnych państwach członkowskich, a co za tym idzie, we wzmacnianiu konkurencyjności europejskiej gospodarki wychodzącej właśnie z kryzysu. Każdego roku EFS pomaga ponad 15 milionom ludzi, umożliwiając im zdobycie nowych umiejętności, ułatwiając wchodzenie na rynek pracy, zwalczając wykluczenie społeczne i ubóstwo oraz podnosząc wydajność administracji publicznej.

W latach 2014-2020, po raz pierwszy w historii unijnej polityki spójności, będzie obowiązywać minimalny udział EFS w łącznym finansowaniu w ramach polityki spójności, wynoszący 23,1 proc. (na poziomie UE) — zob. MEMO/14/84.

Dalsze informacje

Źródło: Komisja Europejska

Uwaga studenci – Staż w KE!

Masz dyplom licencjata albo magistra i chcesz zdobyć niepowtarzalne doświadczenie zawodowe? Interesują Cię sprawy Unii Europejskiej i uważasz, że sprawdzisz się w pracy w instytucji międzynarodowej? Staż w Komisji Europejskiej z pewnością spełni Twoje oczekiwania, a właśnie teraz możesz się na niego zgłosić. Nie czekaj! Rekrutacja do październikowej edycji potrwa do 30 stycznia, do godz. 12.00. Zapraszamy!

KE: czas na staż
Przeglądając oferty pracy często spotykamy się z wymaganiem posiadania doświadczenia zaraz po studiach. Nie każdy jednak ma możliwość podjęcia pracy podczas studiów. Idealnym rozwiązaniem może być więc staż w Komisji Europejskiej.

Nie wymagamy doświadczenia zawodowego, a w zgłoszeniu liczy się na przykład działalność studencka czy naukowa. Trzeba po prostu mieć ukończone studia wyższe (co najmniej licencjat) i posługiwać się jednym z języków oficjalnych Unii Europejskiej (w tym język polski) oraz jednym z języków roboczych UE (angielski, francuski lub niemiecki).

Staż można odbywać we wszystkich dyrekcjach i służbach Komisji Europejskiej. Co ciekawe, niekoniecznie musi mieć on miejsce w Brukseli, może być to na przykład Przedstawicielstwo KE w Warszawie czy Wrocławiu, ale także wybrany, inny kraj Unii Europejskiej. Jednak w przypadku tych ostatnich, warto wiedzieć, że nie wszystkie Przedstawicielstwa w tym sanym czasie przyjmują stażystów. Może się zdarzyć, że ktoś jako preferowane miejsce odbycia stażu wskaże Pragę, a tymczasem staż w Pradze nie będzie w tym czasie możliwy.

 

Staże w Komisji Europejskiej cieszą się ogromną popularnością i to nie bez powodu. Wrażeniami z pracy w Komisji Europejskiej miałam okazję podzielić się z innymi stażystami podczas wizyty studyjnej zorganizowanej w Brukseli pod koniec stażu. Wszyscy zgodziliśmy się, że to bez wątpienia świetne doświadczenie pod każdym względem, a te pięć miesięcy zleciało zdecydowanie za szybko! Polecam każdemu, kto nie tylko chce nauczyć się wielu nowych rzeczy, ale też przeżyć coś pozytywnego i wartościowego” – tak wspomina swój staż w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce Anna Kurpanik.

W ciągu roku odbywają się dwie edycje 5-miesięcznego stażu w Komisji Europejskiej: od października do lutego i od marca do końca lipca. W czasie stażu, otrzymuje się miesięczne wynagrodzenie w wysokości około 1000 euro (netto).

W tej chwili trwa nabór na edycję jesienną, a więc zgłaszając się do 30 stycznia (do godz. 12), macie szanse dostać się na 5-miesięczny staż, zaczynający się od października 2015 roku.

Informacje na temat staży w KE i zgłoszenia na stronie: www.ec.europa.eu/stages.

 

Procedura naboru jest bardzo prosta. Wystarczy zalogować się na stronie www.ec.europa.eu/stages/ i wypełnić formularz. Na tym etapie wystarczy, że podacie typowe w procesie rekrutacji informacje, takie jak ukończone studia, znajomość języków czy ewentualne zdobyte doświadczenie, trzeba też dołączyć krótką notkę motywacyjną, z uzasadnieniem, dlaczego to właśnie „Ty” jesteś najlepszym kandydatem/kandydatką do odbycia stażu.

Wszystkie wnioski trafiają od razu do Komisji Europejskiej. Pierwszy etap to sprawdzenie, czy wszystkie dane w formularzu zostały wypełnione. Kolejny etap polega na wybraniu spośród zwykle kilkunastu tysięcy zgłoszeń nie tylko z krajów należących do Unii Europejskiej, około 2800 kandydatów, którzy są proszeni o dosłanie certyfikatów, dyplomów i innych dokumentów potwierdzających informacje podane wcześniej w formularzu.

Uwaga: nie należy wysyłać oryginalnych dokumentów. Wybrani kandydaci trafiają do tzw. niebieskiej księgi (blue book), a każdy z nich otrzymuje specjalny numer. To właśnie spośrod tych kandydatów poszczególne dyrekcje i służby Komisji Europejskiej wybierają około 600 osób, którym składane są oferty odbycia stażu na danym stanowisku.

To niepowtarzalne doświadczenie pracy w unijnej instytucji cieszy się opinią jednego z najlepszych programów stażowych na świecie. Warto jednak pamiętać, że staż nie oznacza automatycznie późniejszego zatrudnienia w Komisji Europejskiej. Każdy stażysta, podobnie jak inni chętni, musi przystąpić do konkursów na unijne stanowiska, organizowanych przez Unijny Urząd Doboru Kadr (EPSO). Wszystkie informacje o konkursach można znaleźć na stronie: www.europa.eu/epso.

Warto zgłosić się na staż, ponieważ dobra organizacja, którą zapewnia Biuro Staży, pozwala na to, by stażysta mógł poczuć się częścią doświadczonego zespołu i wykonywać ciekawe i odpowiedzialne zadania. Jednocześnie, może się przekonać jakie są jego własne oczekiwania względem przyszłej pracy i przyszłego pracodawcy.

Zapraszamy na stronę www.ec.europa.eu/stages/ i zachęcamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego!

Źródło: Komisja Europejska